Garantie

Wij staan achter onze producten en daarom geeft Viking Buitenleven 2 jaar fabrieksgarantie op alle producten. Onze producten staan ​​bekend om hun kwaliteit.

Mocht er onverhoopt toch iets mis zijn met het product, dan moet de Koper na kennis te hebben genomen van technische of functionele storingen van de door ons verkochte producten, de verkoper per e-mail of schriftelijk op de hoogte brengen van het defect.

Garantie is niet geldig als het product onvoldoende is onderhouden. De garantie dekt ook niet:

Eigenaardigheden van hout als natuurlijk materiaal:

  • Houtscheuren na assemblage van producten.
  • Houtbeweging en de gevolgen hiervan: openingen in muren, veranderingen in de vorm van het product.
  • Vormen op hout.
  • Houten details met hele takken die de stabiliteit van het product niet in gevaar brengen.
  • Gevolgen van extreme (ongebruikelijke) weersomstandigheden (wateroverlast, regen, dakshingles schade vanwege storm).
  • Als hout/ producten die door de verkoper worden verkocht niet gebruikt worden in overeenstemming met hun directe doel of wanneer storingen zijn veroorzaakt door het niet naleven van de onderhoudsinstructies;
  • Als de gekochte producten zijn gedemonteerd, onderdelen zijn vervangen of producten door iemand anders dan door de verkoper zijn gewijzigd; of als producten door de koper of door derden gerepareerd zijn;

De verkoper weigert garantieservice te verlenen in de hierboven vermelde voorvallen en de  verkoper heeft het recht om vervanging of reparatie van door de verkoper verkochte producten aan te bieden op basis van niet-garantie- en na-garantie servicevoorwaarden.

In alle gevallen, wanneer de garantieperiode is verstreken, of wanneer producten tijdens de garantieperiode opzettelijk zijn beschadigd door derden of de schuld van de koper, of door moedwillige acties van dezelfde personen, geeft de verkoper reparatieservices zonder garantie en na de garantie het verzoek van de koper, betaalbaar overeenkomstig de tarieven die door de verkoper zijn vastgesteld, of op basis van een afzonderlijke overeenkomst inzake niet-garantie en na-garantieonderhoud van producten die tussen de partijen zijn gesloten.

De koper betaalt de geleverde diensten en gemaakte onkosten voorafgaand aan het ophalen van het product, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

De kenmerken voor het bepalen van de niet-garantieservice worden vastgesteld door de verkoper.

Hout is een natuurlijk bouwmateriaal. Vóór de verwerking wordt het hout gedroogd tot 18% van het restvochtgehalte. Het vochtgehalte van hout kan veranderen door verschillende atmosferische omstandigheden zoals regen, vrieskou of hitte, waardoor de houtstructuur verandert. Het kan ook van invloed zijn op het gebruik van deuren en ramen. We geven u een aantal cruciale functies als volgt:

Hout kan barsten tijdens het droogproces. Dit betekent niet dat de kwaliteit verslechtert, dus de garantie is niet geldig. Wanneer de vochtigheid toeneemt of afneemt, zullen scheuren kunnen verminderen of verdwijnen.

Een paar weken na plaatsing van een houtproduct ondergaan houten details aanpassingen vanwege nieuwe atmosferische omstandigheden. Indien nodig, moet na verloop van enige tijd, bijvoorbeeld de deur opnieuw worden afgesteld. Ultraviolette stralen (zonnestralen) kunnen verandering van de houtkleuring veroorzaken. Het is daarom zaak zo snel mogelijk na plaatsing het hout met een primer en beits deugdelijk tegen ultraviolette stralen en weersinvloeden te beschermen.

Schades die ontstaan zijn tijdens het transport dienen onmiddellijk maar uiterlijk binnen 48 uur per email aan de verkoper gemeld te worden, voor zover mogelijk voorzien van foto’s van het beschadigde product dan wel de beschadigde verpakking. Indien de transportschade niet tijdig wordt gemeld dan vervalt het recht op garantie op het betreffende product. Verkoper kan in een dergelijk geval niet aansprakelijk worden gesteld voor de betreffende schade.

De overige garantiebepalingen zijn opgenomen in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden.

HEEFT U VRAGEN OF SPECIALE WENSEN?
LAAT HET ONS WETEN!


NEEM CONTACT OP

WINKELWAGEN

ontwerp & realisatie: burowild.nl